Get Adobe Flash player
Zmena termínu hasičskej súťaže O Pohár starostu obce na 9.9.2018.

Pozvánka na OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Starosta   obce P e t r o v a   V e s 

z v o l á v a 

mimoriadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na

28. september  2017,  t. j.  štvrtok  o  19.00 h 

v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi .

P R O G R A M :

  1. Otvorenie
  1. 2.Výška spolufinancovania ,, Rozvoj úspešnosti vo vzdelávanívzdelávacích výsledkoch žiakov so zdravotným znevýhodnením v ZŠ Petrova Ves“
  2. 3.Záver

 

      Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

 

                 

 

       

                                      Štefan Beňa v.r.                                                                                  

                                                                                    starosta obce

 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre