Get Adobe Flash player

Oslavy 625.výročia prvej písomnej zmienky

Užívateľské hodnotenie: / 2
SlabéDobré 

 

Oslavy 625. výročia prvej písomnej zmienky o obci... 

...sa napriek nepriazni počasia vydarili a takmer celý naplánovaný program sa uskutočnil.
V piatok 1. septembra sme si pripomenuli životné osudy a literárno-publicistickú činnosť spisovateľky Jozefíny Marečkovej (Puella Classica), ktorá sa narodila v našej obci. Veniec k jej pamätníku položili starosta obce p Štefan Beňa a Mgr. Pavol Mihál, riaditeľ Inštitútu vzdelávania Matice slovenskej. 
Podvečer boli na slávnostnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva Petrova Ves odovzdané verejné ocenenia - čestné občianstvo obce dvom osobnostiam a ceny obce piatim osobnostiam. Obecné zastupiteľstvo ocenilo ich prínos pre spoločnosť a prínos pre rozvoj, budovanie, kultúru a šport v obci, ako aj šírenie jej dobrého mena. Slávnostnú atmosféru navodilo vystúpenie mládežníckeho speváckeho zboru pod vedením p. Pišojovej a pôsobivý prednes p. Krajíčkovej básne o rodnej obci, ktorú napísal p. Júnoš. Našu obec navštívili mnohí vzácni hostia, predstavitelia okolitých miest a obcí. 
Na záver večera všetkým prítomným prinieslo krásny hudobný zážitok vystúpenie DH Záhorienka, na ktorom bola predstavená a pokrstená pieseň o Petrovej Vsi. 
V sobotu 2. septembra bola posvätená zrekonštruovaná Kaplnka sv. Urbana. Jej rekonštrukciu iniciovali a zrealizovali členovia Kultúrneho klubu. Ich úsilie a námahu vyzdvihol aj vdp. Páter Martin na sv. omši i starosta obce pri posviacke kaplnky. Všetkých obdivovateľov tradičných krojov potešilo množstvo krojovaných, ktorí vytvorili slávnostný sprievod po obci smerom ku kaplnke. Nechýbalo ani pohostenie z rúk šikovných gazdiniek z našej obce. 
Veľká vďaka všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému a vydarenému priebehu osláv!

(MH)

  

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre