Get Adobe Flash player

Pozvánka

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 P O Z V Á N K A          

na valné zhromaždenie  Urbariátu Petrova Ves, Pozemkové spoločenstvo Petrova Ves 53.
Výbor Urbariátu Petrova Ves, Pozemkové spoločenstvo Petrova Ves 53 pozýva svojich podielnikov na zasadnutie valného zhromaždenia na deň: 

17. február 2017  v budove Kultúrneho domu  v Petrovej Vsi

 

Prezentácia podielnikov od 17.45 do 18.00 h.

Začiatok rokovania VZ o 18.00 h. 

P r o g r a m:

1.Otvorenie valného zhromaždenia

2.Voľba volebnej komisie a mandátovej komisie

3.Voľba zapisovateľa overovateľa zápisnice

4.Správa o činnosti výboru spoločenstva

5.Schválenie hospodárskeho výsledku

6.Schválenie účelu použhospodárskeho výsledku za rok 2015

7.Diskusia

8.Ukončenie valného zhromaždenia    

Prosíme o Vašu účasť.

V prípade, že sa nemôžete osobne zúčastniť rokovania valného zhromaždenia, môžete  splnomocniť Vaším zastupovaním jedného blízkeho príbuzného manžel/ka/, súrodenec, rodič alebo dieťa nad 18 rokov, ktorý predloží splnomocnenie pri prezentácii priamo na VZ. Splnomocnený zástupca bez písomného splnomocnenia bude z jednania VZ vylúčený.

Ak túto možnosť nemáte, odporúčame Vám splnomocniť niektorého z členov pozemkového spoločenstva:
       Pavel Hrubša            Petrova Ves 315             908 44
       Marcel Polesňák        Petrova Ves  36              908 44

       Marta Kotvanová        Petrova Ves  192            908 44

       Štefan Pochylý           Petrova Ves 187             908 44

       Ferdinand Rehák       Holíč,  Staničná 22          908 51
 

Splnomocnenie je možné vyplniť  tu

V tomto prípade žiadame v termíne do  10. februára  2017  zaslať splnomocnenie na adresu:  

Obec Petrova Ves

908 44  Petrova Ves 53

prípadne   toto  splnomocnenie  predložiť pri prezentácii na valnom zhromaždení. 
V prípade,  ak valné zhromaždenie nebude  uznášaniaschopné, bude sa konať mimoriadne valné zhromaždenie v ten istý deň s rovnakým programom so začiatkom o 18.15 hod.                                                                                               

                                                                                                  

Urbariat, Pozemkové spoločenstvo, kontakty

-       Tel.: 0902 470 879

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.                  

                                                                                 Výbor spoločenstva