Get Adobe Flash player

Pozvánka na valné zhromaždenie

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

POZVÁNKA
Výbor Urbariátu Petrova Ves, Pozemkové spoločenstvo Petrova Ves 53 
pozýva
svojich podielnikov na zasadnutie valného zhromaždenia na deň
8. december 2016
v budove Kultúrneho domu v Petrovej Vsi

Prezentácia podielnikov je od 17.45 do 18.00 hod.
Začiatok rokovania VZ je od 18.00 hod.
Program:
1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Voľba volebnej komisie a mandátovej komisie
3. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
4. Správa o činnosti výboru spoločenstva
5. Schválenie hospodárskeho výsledku
6. Diskusia
7. Ukončenie valného zhromaždenia

Prosíme o Vašu účasť.
V prípade, že sa nemôžete osobne zúčastniť rokovania valného zhromaždenia, môžete splnomocniť Vaším zastupovaním jedného blízkeho príbuzného: manžel/ka, súrodenec, rodič alebo dieťa nad 18 rokov, ktorý predloží splnomocnenie  pri prezentácii priamo na VZ. Splnomocnený zástupca bez písomného splnomocnenia bude z jednania VZ vylúčený.

Ak túto možnosť nemáte, odporúčame Vám splnomocniť niektorého z členov pozemkového spoločenstva:
Pavel Hrubša                        Petrova Ves 315             90844
Marcel Polesňák                   Petrova Ves 36               90844
Marta Kotvanová                 Petrova Ves 192             90844
Štefan Pochylý                     Petrova Ves 187             90844
Ferdinand Rehák                  Holíč, Staničná 22         90851

Splnomocnenie je možné stiahnuť TU.

V tomto prípade žiadame v termíne do 07.decembra 2016 zaslať splnomocnenie na adresu:
Obec Petrova Ves
90844 Petrova Ves 53

prípadne toto splnomocnenie predložiť pri prezentácii na valnom zhromaždení.

                                                                                                           Výbor Urbariátu, Pozemkového spoločenstva
Urbariát, Pozemkové spoločenstvo - kontakty:
tel.: 0902 470 879
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.