Get Adobe Flash player

Pozvánka na zasadnutie OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

                                                                         Starosta  obce  P e t r o v a    V e s 

z v o l á v a 

 riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na deň 19.9.2016, t.j. pondelok o 19.00 hod.

 v Kultúrnom dome v Petrovej  Vsi.

 

P R O G R A M :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení
 4. Interpelácie poslancov
 5. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Petrova Ves na roky 2016-2021
 6. Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2016
 7. Zmluva o nájme zo ŠK Petrova Ves
 8. Zmluvný prevod vlastníctvaTTSK Trnava do vlastníctva obce
 9. Posedenie s dôchodcami
 10. Majetkové prevody
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Rekapitulácia uznesení
 14. Záver

 

      Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

 

                  Štefan Beňa v.r.                                              

                 starosta obce

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre