Get Adobe Flash player

2 % dane pre Športový klub

Užívateľské hodnotenie: / 1
SlabéDobré 

 

Športový klub Petrova Ves sa obracia na Vás so žiadosťou a zároveň prosbou, aby ste pomohli cez darovanie 2% z daní získať čo najviac finančných prostriedkov na chod Športového klubu Petrova Ves.
Srdečne ďakujeme!!

Tlačivo si môžete stiahnuť TU


Ako postupovať pri poukázaní 2% z dane?
Vyberte si postup podľa toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba:

Informácie pre zamestnancov:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o
vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov
najneskôr do 15. februára 2016.
2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o
zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane
- je to suma, ktorú môžete venovať ŠK Petrova Ves, táto suma však musí byť
minimálne 3,32 EUR.
3. Vyplňte formulár vyhlásenie o poukázaní 2% z dane - meno, rodné číslo,
bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Naše identifikačné údaje
sú: Športový klub Petrova Ves, právna forma: občianske združenie, adresa:
Petrova Ves č. 306, 908 44 Petrova Ves, IČO: 318 26 300, Č. Ú.: SK25 0900
0000 0000 3722 9802 
4. Obe tlačivá - Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 %
dane doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla 2016 na príslušný
daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní nato, aby
previedli Vaše 2% z dane na účet združenia.

Informácie pre fyzické osoby, ktoré si daňové priznanie podávajú sami:
1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok
2015 - typ A - sú uvedené kolónky na poukázanie 2% - VIII. Oddiel -
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Ak
podávate daňové priznanie pre fyzické osoby - typ B, potom venujte pozornosť
XIII. Oddielu - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO
podľa § 50 zákona.
2.Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - to je
maximálna suma, ktorú môžete ŠK Petrova Ves venovať, minimálna suma však
musí byť 3,32 EUR.
3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení: Športový klub Petrova Ves,
právna forma: občianske združenie, adresa: Petrova Ves č. 306, 908 44
Petrova Ves, IČO: 318 26 300, Č. Ú.: SK25 0900 0000 0000 3722 9802
4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2016 na príslušný daňový
úrad v mieste Vášho bydliska a nezabudnite do tohto termínu aj zaplatiť daň
z príjmov. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na
účet združenia.

Informácie pre právnické osoby:
1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre právnické osoby za
rok 2015 sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% - IV. Oddiel - Vyhlásenie o
poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
2. Vypočítajte si 1,5% z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna
suma, ktorú nám môžete venovať. Svoj dar môžete rozdeliť medzi viaceré
organizácie, minimálna výška daru pre 1 organizáciu je 8,30 EUR. VYPLNÍ v
časti IV. kolónku 3.
3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení: Športový klub Petrova Ves,
právna forma: občianske združenie, adresa: Petrova Ves č. 306, 908 44
Petrova Ves, IČO: 318 26 300, Č. Ú.: SK25 0900 0000 0000 3722 9802
4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2016 na príslušný daňový
úrad v mieste Vášho bydliska a nezabudnite do tohto termínu aj zaplatiť daň
z príjmov. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na
účet združenia.

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre