Get Adobe Flash player
Pozrite si záverečný účet obce za rok 2019 v sekcii Obecné informácie. V sekcii Predaj obecného majetku – Predaj pozemkov v lokalite IBV Peklo II je zverejnený zámer predaja pozemkov v lokalite IBV Peklo II, spôsob predkladania žiadosti o kúpu pozemku, formulár žiadosti o kúpu pozemkov a návrh kúpnej zmluvy.

Pozvánka

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Výbor Urbárskej spoločnosti Petrova Ves, Urbariát Petrova Ves, pozemkové spoločenstvo

pozýva svojich podielnikov na zasadnutie valného zhromaždenia na deň

27.november 2015 v budove Kultúrneho domu v Petrovej Vsi

Prezentácia podielnikov od 16.00 - 17.00 hod.

Začiatok rokovania VZ o 17.00 hod.

Program:


  1/  Otvorenie valného zhromaždenia

  2/  Voľba volebnej komisie a mandátovej komisie

  3/  Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

  4/  Správa o činnosti výboru spoločenstva.

  5/  Schválenie hospodárskeho výsledku a rozdelenie finančných prostriedkov získaných

      v predchádzajúcich obdobiach

  6/  Doplňujúca voľba výboru spoločenstva

  7/  Diskusia 

  8/  Ukončenie valného zhromaždenia
     

Prosíme o Vašu účasť.

V prípade, že sa nemôžete osobne zúčastniť rokovania valného zhromaždenia, môžete splnomocniť Vaším zastupovaním jedného blízkeho príbuzného manžel/ka/,  súrodenec, rodič alebo dieťa nad 18 rokov, ktorý predloží splnomocnenie pri prezentácii priamo na VZ. Splnomocnený zástupca bez písomného splnomocnenia bude z jednania VZ vylúčený.

 

Ak túto možnosť nemáte, odporúčame Vám splnomocniť niektorého z týchto členov pozemkového spoločenstva:
       Pavel Hrubša          Petrova Ves 315     908 44
       Marcel Polesňák      Petrova Ves  36      908 44

       Marta Kotvanová     Petrova Ves  192    908 44

       Štefan Pochylý        Petrova Ves 187     908 44

      
V tomto prípade žiadame v termíne do  25. novembra  2015  zaslať splnomocnenie na adresu:
Obecný úrad Petrova Ves

Petrova Ves 53

90844 Petrova Ves  

prípadne toto splnomocnenie predložiť pri prezentácii na valnom zhromaždení. Splnomocnenie si môžete stiahnuť TU
                                                                                   

                                                                                 

                                                                               Výbor urbárskej spoločnosti


  

Urbárska spoločnosť kontakt:

                     Tel: 0902 470 879

                     Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.