Get Adobe Flash player

Zápis do MŠ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Riaditeľstvo Materskej školy v Petrovej Vsi oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis do materskej školy na školský rok 2014/2015 sa bude konať dňa 20.02.2014 (t.j. vo štvrtok) v čase od 12:30 hod. do 17:00 hod. v budove MŠ.

Rodičia si prinesú so sebou občiansky preukaz.

Podmienky prijímania:

- prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

V prípade vyššieho záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti, ktorých zákonní zástupcovia v stanovenom termíne podajú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ a deti zamestnaných rodičov.

 Zákonní zástupcovia detí si podajú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ do 15.3.2014.

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre