Get Adobe Flash player

XXV. ročník ZVR

Užívateľské hodnotenie: / 1
SlabéDobré 

 

 

Vážení

priatelia veteránisti!

 

Dovoľte,aby som sa Vám touto cestou prihovoril v mene usporiadateľov XXV. ročníka Záhoráckej Veterán Rallye.

Táto súťaž patrí svojou tradíciou medzi hodnotné kultúrne podujatia poriadané na Západnom Slovensku. Účastnia sa jej pretekári zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Francúzka. Všetkých spája společné nadšenie pre zachovanie kultúrneho dedičstva v oblasti motorizmu. Hlavným krédom súťaže nie je zajazdiť nejlepší čas na vytýčenej trase, ale užiť si jazdu na svojich plechových strojoch v priateľskej atmosfére a bezpečne doraziť do cieľa. Verím, že i tento ročník bude pre nás všetkých príjemným zážitkom z priateľského stretnutia. .

Prajem Vám veľa pevného zdravia a teším sa na spoločné stretnutie

Ing. Peter Harský, riaditeľ súťaže.  


 

 

 

CHARAKTER SÚŤAŽE :


Súťaž sa uskutoční ako voľná jazda vozidiel vyrobených do roku 1945 a vozidiel vybraných v kategórií automobil a motocykel.

Súťaže sa môžu zúčastniť len vozidlá s platným EČ alebo HEČ.

Vozidlá, ktoré nespĺňajú túto podmienku, nebudú sa môcť súťaže zúčastniť.

Trať je dlhá cca 90 km. Súťaž sa koná za bežnej cestnej premávky, preto je potrebné dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Motocyklisti musia byť vybavení prilbou, okuliarmi a vhodnou obuvou a oblečením.

Každý účastník sa zúčastňuje súťaže na vlastné nebezpečie.

 

PROGRAM SÚŤAŽE :


 

 

Štart bude prebiehať striedavo automobil - motocykel,do jazdy zručnosti s motorom v chode .

Absolvovanie jazdy zručnosti nadväzuje na odjazd na trať súťaže podľa priloženej mapky.

Trať je rozdelená do dvoch etáp, viditeľne označená smerovými šipkami na vozovke.

Na trati sa nachádza 12 viditeľne označených kontrol. Na každej prejazdovej kontrole bude každej posádke vozidla

predložený test z oblasti motorizmu alebo súťažná aktivita, výsledok bude proti podpisu zaznamenaný do jazdného výkazu.  

 1. cieľ prvej etapy v Petrovej Vsi
 2. od 12:00 hod - obed v reštaurácií RD Petrova Ves
 3. štart do druhej etapy
 4. cieľ súťaže Petrova Ves
 5. vyhlásenie výsledkov,preberanie cien
 6. odchod účastníkov

VKLAD:

 • posádka automobilu : jazdec a spolujazdec 12 € / osoba
 • motocykel :                jazdec                       12 €
 • motocykel s postranným vozíkom : jazdec a spolujazdec

                                                                           12 € /osoba

 

ZĽAVY :

 • za vozidlá vyrobené do roku výroby 1930 sa vklad neplatí
 • jazdec nad 70 rokov vklad neplatí
 • členovia AHV SR po predložení platného členského preukazu zľava 4 €

 

USPORIADATEĽ Z VKLADU HRADÍ :

 • obed
 • vecné ceny, upomienkové predmety
 • pamätné fotografie, účastnícke listy
 • ostatné náklady spojené s organizáciou súťaže

 

ODMENENÍ:

 • prví traja v kategórii automobil
 • prví traja v kategórii motocykel
 • najelegantnejší automobil
 • najelegantnejší motocykel
 • najúspešnejšia žena
 • najmladší účastník
 • najstarší účastník
 • smoliar súťaže

 

Každý účastník obdrží pamätnú fotografiu ,účastnícky list a upomienkový predmet.

 

 

USPORIADATEĽ:

 

Klub historických vozidiel Holíč- člen AHV SR

a Obec Petrova Ves

 

USPORIADATEĽSKÝ TÍM :

 

riaditeľ súťaže          : Ing. Peter Harský

zástupca riaditeľa     : Miroslav Pochylý

tajomník súťaťe        : Ján Vépy

hlavný usporiadateľ   : Ján Hurban

hlavný rozhodca        : Ing Pavol Sedlák

prezentácia              : Mária Pochylá

 

 

 

TRAŤOVÍ KOMISÁRI :

UNÍN                              Peter Šúrek

RADIMOV                       Pavel Gregúrek

VRÁDIŠTE                      Miroslav Nosek

HOLÍČ                            Otto Pochylý

SKALICA                        Mikuláš Matula

PETROVA VES               Ladislav Okasa

 

CIEĽ PETROVA VES- I.ETAPA

LETNIČIE                         Peter Šúrek

ŠTEFANOV                     Dušan Haba

   BORSKÝ MIKULÁŠ         Peter Drinka

   ŠAŠTÍN STRÁŽE             Pavol Prstek

   SMOLINSKÉ                   Štefan Vépy

GBELY                           Peter Mráz

 

 

PRIHLÁŠKY :

 

Súťaže sa môžu zúčastniť len vozidlá riadne a včas prihlásené a vozidlá vybrané.

Riadne vyplnené prihlášky zasielajte do 6.5. 2013 e-mailom alebo na adresu :

 

Ján Vépy                       alebo           Ing. Peter Harský

Schiffelova 54                                   SNP 1668/1

908 51 Holíč                                    908 51 Holíč

tel.+421 907 687 986                         tel.+421 915 408 038                        

www.veteranklubholic.sk                   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

                                                                                                                  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA :

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v časovom pláne súťaže a v propozíciách.O prípadných zmenách budú účastníci včas informovaní.

Na Vašu účasť sa tešia usporiadatelia z Klubu historických vozidiel Holíč a Obce Petrova Ves.

  

 

 

 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre