Get Adobe Flash player
POZRITE si NÁVRH ROZPOČTU na roky 2019-2021 v sekcii ROZPOČET a stanovisko hlavného kontrolóra obce.

Najnovšie hlásenia

Užívateľské hodnotenie: / 28
SlabéDobré 

14. 11. 2018

Važení občania, dňa 17.11.2018 t. j. sobota sa v kultúrnom dome v Kopčanom v čase od 10.00 h do 15:00 h bude konať deň plný jógy s lektormi zo Slovenska a Čiech. Pre účastníkov sú pripravené jogo-trhy, detský kútik, zdravé občerstvenie a tombola. Ako hlavný hosť vystúpi Fredy Ayisi. Infromácie o vstupenkách na stránke www.yogatina.sk

12.11.2018

V nedeľu 09.12.2018 sa v našej obci bude konať Vianočná mini tržnica, na ktorej bude sv. Mikuláš odovzdávať balíčky deťom od narodenia do 14 rokov. Žiadame starých rodičov, ktorí maju záujem o zakúpenie mikulášskeho balíčka pre svoje vnúčatá nebývajúce v našej obci, aby si prišli balíčky nahlásiť na OcÚ do 28.11.2018. Cena balíčka je 2,50 €.


Oznamujeme, že 15.11.2018 t. j. štvrtok sa budú po obci zbierať plasty a papier.


Reštaurácia Bistro Red Chicken Šaštín-Stráže ponúka rozvoz obedov priamo domov. Možnosť výberu zo 4 jedál. Cena za obed je od 3 ,- € do 4,50 € v závislosti od výberu jedla. V prípade záujmu kontaktujte obecný úrad na telefónnom čísle 6620141.


Dom pokojnej staroby Gbely prijme do pracovného pomeru pomocnú opatrovateľku.Práca na denné zmeny od 07:00 do 19:00, možnosť pracovať aj na skrátený pracovný úväzok. Po zapracovaní možnosť absolvovania a preplatenia opatrovateľského kurzu. Pred uzatvorením trvalého pracovného pomeru si je možné prácu vyskúšať na základe dohody o pracovnej činnosti. Bližšie informácie v Dome pokojnej staroby na ulici Prof. Čárskeho 291/14 alebo na telefónnom čísle 034 6621 227.

09. 10. 2018

Oznamujeme občanom, že priestranstvo určené na zvoz orezaných konárov nie je určené na zvoz pokosenej trávy a lístia. Pokosenú trávu a lístie je potrebné zhodnotiť kompostovaním vo svojej záhrade. V prípade, že nie je možné trávu a lístie kompostovať je možnosť dohodnúť si jej odvoz pracovníkmi obce na tel. č. 034/6620 141.


Englerov dvor Vám ponúka zemiaky na uskladnenie, cibuľu, rezanú kapustu, hlávkovovú kapustu, kvasenú kapustu, kŕmne zmesi, obilie, kŕmne zemiaky, malé balíky - seno a slamu. Englerov dvor zároveň oznamuje, že zahajujú predaj rezanej kapusty, ponúkajú tekvice na Haloween aj Hokaidó, muškátové a iné jedlé na varenie. Predaj je na Englerovom dvoje za Holíčom smer Bratislava.

20.09. 2018

Vážení občania, v našom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených do tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú umiestnené v predajni COOP Jednota a na obecnom úrade. Odovzdaním použítých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.


Oznamujeme občanom, že priestranstvo určené na zvoz orezaných konárov nie je určené na zvoz pokosenej trávy. Pokosenú trávu je potrebné zhodnotiť kompostovaním vo svojej záhrade. V prípade, že nie je možné pokosenú trávu kompostovať je možnosť dohodnúť si jej odvoz pracovníkmi obce na tel. č. 034/6620 141.


Vážení občania, nakoľko sa v poslednom čase vyskytlo viacero prípadov, kedy sa psy voľne pohybovali po našej obci a ohrozovali svoje okolie, upozorňujeme ich majiteľov na povinnosť dodržiavať všeobecné záväzné nariadenie obce o chove, vodení a držaní psov na územní obce Petrova Ves. Na základe tohto nariadenia je zakázaný voľný pohyb psov po našej obci. Pri pohybe majiteľa so psom na verejných priestranstvách obce je povinnosťou majiteľa viesť psa na vôdzke a zabezpečiť aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie.

Za porušovanie povinností podľa tohto nariadenia a zákona č.282/2002 z. Z. je obec oprávnená ukladať pokutu až do výšky 166 ,- €.


Obvodný lekár v Uníne, MUDr. Marián Landl oznamuje, že až do odvolania nebude na ambulanciách v Uníne utorky a štvrtky ordinovať.


Vážení občania, i v našej obci sa vyskytol prípad, keď neznáma osoba telefonicky na pevnú linku kontaktovala občianku s tým, že niekto z rodinných príslušníkov (syn, dcéra, vnuk) spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej si poranil jazyk a preto nemôže hovoriť a za účelom zaplatenia škody, resp. ošetrenia inej osoby potrebuje určitú finančnú čiastku. Uvedenú finančnú čiastku žiada zaslať na účet. Neznáma osoba sa snaží celú situáciu časovo súriť a tým vyvíjať na občana psychický tlak. V prípade, že budete takouto osobou kontaktovaní, na uvedené telefonáty nijako nereagujte, v žiadnom prípade nezasielajte peniaze na účet, nikomu ich ani osobne neodovzdávajte, taktiež nevpúšťajte cudzie osoby do svojho domu alebo bytu. Overte si u príbuzných, či sa naozaj niečo nestalo a následne kontaktujte políciu na linke 158.


Upozorňujeme občanov, že je zákaz sypania odpadu za cintorín. Na odpad z cintorína sú určené kontajnery umiestnené pri vstupe na cintorín.


Základným pravidlom, ktoré by mali dodržiavať všetci majitelia psov je zabezpečiť si psov aby sa voľne nepohybovali po obci. Pri pohybe majiteľa so psom na verejných priestranstvách obce je povinnosťou majiteľa psa zbieranie jeho exkrementov. Túto povinnosť nám ukladá zákon. Psí exkrement je možné vhodiť do popolnice určenej na bežný komunálny odpad. Nedovoľme, aby tuhé výkaly psov znečisťovali blízke okolie bytových a rodinných domov, zvýšime tým kvalitu života v našej obci.


Žiadame občanov aby do kanalizácie nesplachovali veci, ktoré tam nepatria. Cez domové kanalizačné prípojky sa majú do verejnej kanalizácie vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov a kúpeľní. Zvyšky jedál, šupky a odrezky zo zeleniny a ovocia treba v zmysle zákona o odpadoch zhodnocovať ako bioodpad kompostovaním. Kuchynské oleje, treba odovzdať na zbernom mieste obecného úradu.


Žiadame občanov, ak budú mať nadrozmerný odpad zo skla, ktorý nebude možné vhodiť do kontajnera na to určeného aby takýto odpad odovzdali na zbernom mieste obecného úradu, prípadne dohodli si jeho odvoz pracovníkmi obce na tel. č. 034/6620 141.


Upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel, aby na parkovanie využívali dvore svojich rodinných domov, prípadne vjazdy k nim. Je zakázané parkovať na chodníkoch a travnatých plochách verejného priestranstva!

Zároveň žiadame vlastníkov pozemkov, aby orezali konáre stromov zasahujúce do chodníkov a miestnych komunikácií, aby sa zabezpečil bezpečný chod chodcov.


Upozorňujeme občanov, že je ZÁKAZ SYPANIA ODPADU, TRÁVY A KONÁROV za cintorín a na všetky verejné priestranstvá. Pokuta môže byť do výšky 1 500,-€.
·Â Â Â Â Â Â  Cez domové kanalizačné prípojky sa majú do verejnej kanalizácie vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov a kúpeľní.  Zvyšky jedál, šupky a odrezky zo zeleniny a ovocia treba  v zmysle zákone o odpadoch zhodnocovať ako bioodpad  kompostovaním.  Kuchynské oleje, treba odovzdať na zbernom mieste obecného úradu. 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre