Get Adobe Flash player
POZRITE SI v sekcii šport-muži aktualizovanú súpisku hráčov "A" mužstva. Majstrovský zápas "A" mužstva Popudinské Močidľany - Petrova Ves 3:1

Najnovšie hlásenia

Užívateľské hodnotenie: / 27
SlabéDobré 

23.05.2018

Kodač Bar na ihrisku Vás pozýva na prvú grilovačku, ktorá sa uskutoční v piatok 25.05.2018 od 18.00 h. V ponuke budú grilované makrele, bravčové rebierka na mede a grilované kuracie mäso. Grilovať sa bude za každého počasia.


TOP FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 24.05.2018 od 13.30 h pri kultúrnom dome predávať chladenú a mrazenú hydinu


Autoškola JUNEK Vás, ktorý chcete získať vodičské oprávnenie pozýva na zahájenie nového kurzu vodičov, ktorý sa uskutoční v piatok 25.05.2018 o 16.00 h v priestoroch Kultúrneho domu Gbely. Ponuka odvodzu žiakov na teóriu a z teórie, všetky učebné pomôcky, jazdy v mieste bydliska, možnosť úhrady v splátkach. Príhlásiť na môžete osobne v piatok 25.05.2018 o 16.00 h alebo na tel. čísle: 0903 432 501.

22.05.2018

Vo štvrtok 24. 05. 2018 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred kultúrnym domom, v čase od 15.00 h do 16.00 h, v prípade záujmu aj dlhšie.


Obvodný lekár v Uníne MUDr. Landl oznamuje, že vo štvrtok 24. 05. 2018 nebude ordinovať na ambulanciách v Uníne. Zdravotná sestra bude na ambulanciách prítomná v čase od 6.30 h do 12.30 h.


Firma BIOASPA, spol. s r. o. so sídlom Kúty, Hollého 406, pestovateľ ekologickej špargle a jahôd Vás pozýva na samozber biojahôd. Jahody si môžete nazbierať do prinesených nádob každý deň až do odvolania v čase od 8.00 h do 18.00 h na poli pri sídle firmy v Kútoch. Cena je 2,50 €/kg nazbieraných jahôd.Bližšie informácie nat tel. č. 0918 220 888.


Výbor pozemkového spoločenstva Urbarníci v Uníne pozýva všetkých svojich podielnikov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 27.05.2018 o 14.00 h v Kultúrnom dome v Uníne. Prezentácie členov bude 30 minút pred začiatkom valného zhromaždenia. V prípade, ak toto valné zhromaždenie nebude uznášania schopné, druhé valné zdromaždenie sa uskutoční v ten istý deň o 15.00 h s tým istým programom.

07. 05. 2018

Vážení občania, i v našej obci sa vyskytol prípad, keď neznáma osoba telefonicky na pevnú linku kontaktovala občianku s tým, že niekto z rodinných príslušníkov (syn, dcéra, vnuk) spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej si poranil jazyk a preto nemôže hovoriť a za účelom zaplatenia škody, resp. ošetrenia inej osoby potrebuje určitú finančnú čiastku. Uvedenú finančnú čiastku žiada zaslať na účet. Neznáma osoba sa snaží celú situáciu časovo súriť a tým vyvíjať na občana psychický tlak. V prípade, že budete takouto osobou kontaktovaní, na uvedené telefonáty nijako nereagujte, v žiadnom prípade nezasielajte peniaze na účet, nikomu ich ani osobne neodovzdávajte, taktiež nevpúšťajte cudzie osoby do svojho domu alebo bytu. Overte si u príbuzných, či sa naozaj niečo nestalo a následne kontaktujte políciu na linke 158.


Oznamujeme, že sa vyberajú dane a poplatky na rok 2018.


Reštaurácia u Kurečku príjme do pracovného pomeru pracovníka na rozvoz jedál. Informovať sa možno telefonicky na čísle 0905 745 133.


Jednota dôchodcov Petrova Ves oznamuje svojim členom, že organizuje 7-dňový rekondičný liečebný pobyt s dotáciou do Bardejova, ktorý sa bude konať v mesiaci august. Bližšie informácie podá p. Marta Kubinová.


Roľnícke družstvo Petrova Ves oznamuje vlastníkom pôdy, ktorí majú podpísanú nájomnú zmluvu s Roľníckym družstvom, aby nepodpisovali návrh zmluvy iným subjektom, ako napríklad firme AGRO SEKULE, ktorá v poslednej dobe posiela návrhy zmlúv. Ak ste takýto návrh dostali a potrebujeme vysvetlenie alebo poradiť, príďte prosím osobne na RD, alebo sa telefonicky obráťte na p. Kotvanovú a p. Smolinskú. Kontakt: 0905 505 771, 034/662 14 62.


Upozorňujeme občanov, že je zákaz sypania odpadu za cintorín. Na odpad z cintorína sú určené kontajnery umiestnené pri vstupe na cintorín.


Základným pravidlom, ktoré by mali dodržiavať všetci majitelia psov je zabezpečiť si psov aby sa voľne nepohybovali po obci. Pri pohybe majiteľa so psom na verejných priestranstvách obce je povinnosťou majiteľa psa zbieranie jeho exkrementov. Túto povinnosť nám ukladá zákon. Psí exkrement je možné vhodiť do popolnice určenej na bežný komunálny odpad. Nedovoľme, aby tuhé výkaly psov znečisťovali blízke okolie bytových a rodinných domov, zvýšime tým kvalitu života v našej obci.


Začína čas jarných upratovaní a prác v záhrade pri ktorých vzniká zelený a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad. V zmysle zákona o odpadoch sme povinní tento odpad zhodnotiť kompostovaním vo svojich záhradách. Týmto žiadame občanov, aby nevyvážali spomínaný odpad za svoje domy a záhrady na verejné priestranstvá obce. Zároveň oznamujeme, že termín jarného zvozu orezaných konárov pracovníkmi obce bude vopred oznámený v miestnom rozhlase.


Žiadame občanov aby do kanalizácie nesplachovali veci, ktoré tam nepatria. Cez domové kanalizačné prípojky sa majú do verejnej kanalizácie vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov a kúpeľní. Zvyšky jedál, šupky a odrezky zo zeleniny a ovocia treba v zmysle zákona o odpadoch zhodnocovať ako bioodpad kompostovaním. Kuchynské oleje, treba odovzdať na zbernom mieste obecného úradu.


Žiadame občanov, ak budú mať nadrozmerný odpad zo skla, ktorý nebude možné vhodiť do kontajnera na to určeného aby takýto odpad odovzdali na zbernom mieste obecného úradu, prípadne dohodli si jeho odvoz pracovníkmi obce na tel. č. 034/6620 141.


Upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel, aby na parkovanie využívali dvore svojich rodinných domov, prípadne vjazdy k nim. Je zakázané parkovať na chodníkoch a travnatých plochách verejného priestranstva!

Zároveň žiadame vlastníkov pozemkov, aby orezali konáre stromov zasahujúce do chodníkov a miestnych komunikácií, aby sa zabezpečil bezpečný chod chodcov.


Upozorňujeme občanov, že je ZÁKAZ SYPANIA ODPADU, TRÁVY A KONÁROV za cintorín a na všetky verejné priestranstvá. Pokuta môže byť do výšky 1 500,-€.
·Â Â Â Â Â Â  Cez domové kanalizačné prípojky sa majú do verejnej kanalizácie vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov a kúpeľní.  Zvyšky jedál, šupky a odrezky zo zeleniny a ovocia treba  v zmysle zákone o odpadoch zhodnocovať ako bioodpad  kompostovaním.  Kuchynské oleje, treba odovzdať na zbernom mieste obecného úradu. 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre