Get Adobe Flash player
POZRITE SI v sekcii šport-muži aktualizovanú súpisku hráčov "A" mužstva. Prvý zápas jarnej časti futbalovej súťaže "A" mužstva: 25.3.2018 o 15.00 hod. Petrova Ves - Štefanov.

Najnovšie hlásenia

Užívateľské hodnotenie: / 26
SlabéDobré 

16.03.2018

Kodač Bar na ihrisku Vás pozýva 16.3.2018 od 21.00 hod na originálne čapované írske pivo guinessa. V ponuke írska whiskey a špeciálne drinky. Prebuď v sebe Íra a prídi ochutnať. Po celý večer hrá DJ Drobec. Tešíme sa na Vás


Oznamujeme, že 21. marca to je streda sa bude vyvážať odpad popolníc.


Oznamujeme, že ihneď po vyhlásení je otvorená knižnica

14.03.2018

TopFarm Topoľnica oznamuje, že bude dňa 15.03.2018 o 13:30 hod. predávať chladenú a mrazenú hydinu.


Oznamujeme že v prípade priaznivého počasia bude jarný zvoz konárov v piatok 16.03.2018.


Obvodný lekár v Uníne pán doktor Landl oznamuje, že dňa 16. marca to je piatok nebude ordinovať na ambulanciach v Uníne. Zastupovať bude deti doktorka Dugová a dospelých MUDr. Šulc na zdravotnom stredisku v Holíči. Zdravotná sestra bude prítomná na ambulancii v čase od 7:30 do 10:30


HPM Heat SK s. r. o., zo sídlom v Gbeloch zaoberajúca sa tepelným spracovaním kovov príjme zamestnancov na pozíciu Operátor kaliacej linky. Požadované : minimálne dosiahnuté vzdelanie vyučený, základy práce s PC, organizačné a komunikačné schopnosti, pracovitosť, spoľahlivosť, Ponúkajú platové podmienky 1000 € brutto, zamestnanecke benefity, predpoklad mzdového a profesného rastu. Kontakt: 0902 847 613, email : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

12. 03. 2018

Únia žien Petrova Ves oznamuje, že odchod autobusu na zájazd do Schonbrunnu bude v sobotu 17. 03. 2018 o 8.00 hod od nákupného strediska COOP JEDNOTA. Predpokladaný návrat je o 18.00 h - 19.00 h. Bližšie informácie k programu obdržia účastníci ráno v autobuse.


Oznamujeme, že vo štvrtok 15.03.2018 sa budú po obci zbierať plasty a papier.

09.03.2018

Základným pravidlom, ktoré by mali dodržiavať všetci majitelia psov je zabezpečiť si psov aby sa voľne nepohybovali po obci. Pri pohybe majteľa so psom na verejných priestranstvách obce je povinnosťou majiteľa psa zbieranie jeho exkrementov. Túto povinnosť nám ukladá zákon. Psí exkrement je možné vhodiť do popolnice určenej na bežný komunálny odpad. Nedovoľme, aby tuhé výkaly psov znečisťovali blízke okolie bytových a rodinných domov, zvýšime tým kvalitu života v našej obci.


Začína čas jarných upratovaní a prác v záhrade pri ktorých vzniká zelený a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad. V zmysle zákona o odpadoch sme povinní tento odpad zhodnotiť kompostovaním vo svojich záhradách. Týmto žiadame občanov, aby nevyvážali spomínaný odpad za svoje domy a záhrady na verejné priestranstvá obce. Zároveň oznamujeme, že termín jarného zvovu orezaných konárov pracovníkmi obce bude vopred oznámený v miestnom rozhlase.


07.03.2018

Žiadame občanov aby do kanalizácie nesplachovali veci, ktoré tam nepatria. Cez domové kanalizačné prípojky sa maju do verejnej kanalizácie vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov a kúpeľní. Zvyšky jedál, šupky a odrezky zo zeleniny a ovocia treba v zmysle zákona o odpadoch zhodnocovať ako bioodpad kompostovaním. Kuchynské oleje, treba odovzdať na zbernom mieste obecného úradu.


Žiadame občanov, ak budú mať nadrozmerný odpad zo skla, ktorý nebude možné vhodiť do kontajnera na to určeného aby takýto odpad odovzdali na zbernom mieste obecného úradu, prípadne dohodli si jeho odvoz pracovníkmi obce na tel. č. 034/6620 141

06.03.2018

Kominárske protipožiarne družstvo Gbely Vám oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našej obci vykonávať kontrolu a čistenie komínov, dymovodov a meranie možného úniku oxidu uhoľnatého. O tomto Vám následne vystaví doklad potrebný pre účely kontroly, alebo pre poisťovňu. Viac informácií na telefónnom čísle : 0948 536 256


26.2.2018

Oznamujeme, kto by mal záujem o hlinu môže sa informovať na tel. č. 0944454334


Spoločnosť Cromwell, ktorá sa zaoberá distribúciou a doručovaním adresných a neadresných zásielok určených do schránok obyvateľstva, hľadá spoľahlivých doručovateľov pre túto obec. V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č. : 0918 701 945 - Kopecká. Vopred ďakujeme za prejavený záujem.

14.02.2018

Kamenárstvo inžinier Pilát hľadá obchodných zástupcov a zástupkyne. Podmienka vlastné auto a vodičský preukaz. Plat 2000€. Zmluva 1 až 5 rokov. Kamenárstvo inžinier Pilát ponúka 50%-né zľavy na žulové pomníky a žulové zákruty, na renováciu a rekonštrukciu hrobov, čistenie hrobov, obnovu písma a dosekávanie dátumov. Informácie na tel.č. : 0908 742 287


10. 04. 2017

Upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel, aby na parkovanie využívali dvore svojich rodinných domov, prípradne vjazdy k nim. Je zakázané parkovať na chodníkoch a travnatých plochách verejného priestranstva!

Zároveň žiadame vlastníkov pozemkov, aby orezali konáre stromov zasahujúce do chodníkov a miestnych komunikácií, aby sa zabezpečil bezpečný chod chodcov.


Upožorňujeme občanov, že je ZÁKAZ SYPANIA ODPADU, TRÁVY A KONÁROV za cintorín a na všetky verejné priestranstvá. Pokuta môže byť do výšky 1 500,-€.
·Â Â Â Â Â Â  Cez domové kanalizačné prípojky sa majú do verejnej kanalizácie vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov a kúpeľní.  Zvyšky jedál, šupky a odrezky zo zeleniny a ovocia treba  v zmysle zákone o odpadoch zhodnocovať ako bioodpad  kompostovaním.  Kuchynské oleje, treba odovzdať na zbernom mieste obecného úradu. 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre