Get Adobe Flash player

Prichádza máj, lásky čas...

Užívateľské hodnotenie: / 2
SlabéDobré 

Byl pozdní večer – první máj –


večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;

květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík
růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.

Kto by nepoznal minimálne prvé štvorveršie z básne Karla Hynka Máchu? Máj, mesiac lásky, sa blíži míľovými krokmi... Čím je tento mesiac charakteristický? No najprv tou láskou, to určite, a potom "májom".

Máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní ospevujúcich silu prírody a tancom prejavujúcom radosť z víťazstva jari na zimou.

Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky, ktoré mali chrániť ľudí pred zlými duchmi a chorobami. V strednej Európe stavali stromy na 1. mája, na Turíce a na Jána, ako prejav úcty a žičlivosti pred kostol, radnicu a domy popredných mešťanov.

Stavanie májov patrí medzi tradičné zvyky i na Slovensku. Stavanie májov bolo sprevádzané muzikou, tancom, spevom a pitím. Zvyčajne v predvečer 1. mája stavali mládenci svojim vyvoleným dievčatám pod obloky máje. Obyčajne išlo o borovice, ktoré sa priniesli na pleciach. Chodilo sa po ne v noci, aby ich nik neprichytil. Z borovice pred stavaním odstránili kôru až po vrchol, kde nechali niekoľko konárov. Tie sa ozdobili stužkami. V minulosti sa medzi ozdoby uviazala fľaša alkoholu. Súťažilo sa, kto sa prvý vyškriabe na vrchol a kto to prvý dokázal získal plnú fľašu.

Nasledujúcu nedeľu mládenci obchádzali domy, pri ktorých stál máj, a vyberali „poplatky“ na nadchádzajúcu zábavu - majáles.

Aby nebolo ľúto dievčatám, ktoré ešte nemali vhodný vek na vydaj, stavali mládenci ako spoločný dar pre všetky slobodné máj uprostred dediny. Ten býval poväčšine nižší ako individuálne máje. Mládenci s muzikantom navštívili všetky dievky a každá im dala ručník, ktoré uviazali okolo vrcholca mája. Poslednú sobotu v mesiaci mládenci s muzikou opäť navštevovali dievčatá a od každej dostali peniaze na vyplatenie šatky. V poslednú nedeľu popoludní chodili chlapci máje „vyťukať“ – váľať. Na konci mesiaca mládenci spúšťali máje dolu.

V hornom Gemeri dostávali ešte v prvej tretine 20. storočia dievčatá máje len od svojich nápadníkov. Neskôr mládenci postavili máj každému dievčaťu v dedine. Zatiaľ čo smrek bol individuálnou poctou dievčaťu súcemu na vydaj, breza bola kolektívnou poctou. Súčasťou stavania mája bola obchôdzka mládencov s muzikou po domoch, kde postavili máj, tancovanie s dievčatami, spev príležitostných piesní, pohostenie mládencov, súťaže a spoločná zábava.

Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes, stavia sa však zväčša jeden ovenčený strom uprostred dediny alebo hlavného námestia.

V našej obci sa máj bude stavať v sobotu, 30.apríla, od 14.00 hod. pred kultúrnym domom v réžii členov Klubu kultúrnych tradícií. Srdečne pozývajú všetkých domácich i cezpoľných!

zdroj: internet