Get Adobe Flash player

XXIII. ročník Záhoráckej Veterán Rallye

Užívateľské hodnotenie: / 1
SlabéDobré 

 

Vážení priatelia  veteránisti,

som nesmierne rád , že sa v tomto roku uskutoční už XXIII. ročník Záhoráckej Veterán Rallye.  Je to nielen prehliadka historických vozidiel, ale i stretnutie starých priateľov veteránistov, ktorí sa navzájom pochvália so svojimi vynovenými vozidlami. Tento rok okrem tradičných návštevníkov z Moravy, Čiech, Rakúska privítame aj pretekárov z Francúzska a Anglicka.

Verím, že všetci spoločne strávime príjemný deň, nadviažeme nové priateľstvá.

Prajem Vám všetkým veľa pevného zdravia, úspechov pri zdolávaní súťažných disciplín.

Pavol   Flamík

riaditeľ pretekov

 

 

TERMÍN a MIESTO KONANIA :

11. jún 2011 v Petrovej Vsi a okolí

 

USPORIADATEĽ:

Klub historických vozidiel Holíč, člen AHV SR

Obec Petrova Ves

 

USPORIADATEĽSKÝ    ZBOR :

~  riaditeľ súťaže :                              Pavol  Flamík

~  zástupca riaditeľa :                         Miroslav Pochylý

~  tajomník  pretekov :                        Ján Vépy

~  hlavný usporiadateľ :                      Ján Vépy

~  hlavný  rozhodca :                           Stanislav Flamík

~   prezentácia :                                    Lenka Flamíková

 

TRAŤOVÍ KOMISÁRI :

1. UNÍN                               Miroslav Kubisa

2. RADIMOV                       Pavel Gregúrek

3. VRÁDIŠTE                      Michal Flamík

4. HOLÍČ                            Ivan Šafránek

5. SKALICA                        Kristína Matulová

6. PETROVA VES               Lenka Flamíková ml.

 


CIEĽ PETROVA VES – I. ETAPA

7. LETNIČIE                        Ján Lánik

8. ŠTEFANOV Dušan Haba

9. BORSKÝ MIKULÁŠ         František Vanek

10. ŠAŠTÍN                         Peter Drinka

11. SMOLINSKÉ                 Štefan Vépy

12. GBELY                           Peter Flamík

 

PROGRAM   SÚŤAŽE :

 

SOBOTA 11. jún 2011

● od 7.00 hod. do 9.00 hod. prezentácia v Kultúrnom dome

Petrova  Ves

●  výstava vozidiel, kultúrny program

●  9.30 otvorenie súťaže starostom obce

●  rozprava, príprava na štart

● 10.00 hod – štart súťaže


PRIEBEH SÚŤAŽE:

Štart bude prebiehať striedavo automobil – motocykel do jazdy zručnosti s motorom v chode /plán jazdy zručnosti pri štarte/.

Absolvovanie jazdy zručnosti nadväzuje na odjazd na trať súťaže podľa priloženej mapky.

Trať je rozdelená do dvoch etáp, viditeľne označená smerovými šípkami.

Na trati sa nachádza 12 viditeľne označených  kontrol. Na každej prejazdovej  kontrole bude každej posádke  predložený test z oblasti motorizmu,  výsledok testu  bude proti podpisu zaznamenaný do jazdného výkazu.

□    cieľ prvej etapy v Petrovej Vsi

□    od 12.00 hod. – obec v reštaurácii RD Petrova Ves

□    štart do druhej etapy

□    cieľ súťaže Petrova Ves

□    vyhlásenie výsledkov, preberanie cien

□    odchod účastníkov

 

VKLAD :

● posádka automobilu :              jazdec a spolujazdec 12 € /osoba

motocykel  :                          jazdec 12 € /osoba

motocykel s postr. vozíkom : jazdec a  spolujazdec 12 € /osoba

 

ZĽAVY :

za vozidlá vyrobené do roku 1930 sa vklad neplatí

 

USPORIADATEĽ  Z VKLADU HRADÍ :

obed

●    vecné ceny, upomienkové predmety

●    pamätné fotografie, účastnícke listy

●    ostatné náklady spojené s organizáciou súťaže

 

 

CHARAKTER   SÚŤAŽE :

 

Súťaž sa uskutoční ako voľná jazda vozidiel vyrobených do roku 1945 a vozidiel vybraných v kategórii automobily a motocykle.

Súťaže sa môžu zúčastniť len vozidlá s platnou ŠPZ alebo ZEČ.

Vozidlá, ktoré nespĺňajú túto podmienku, nebudú do súťaže pripustené.

 

Trať bude dlhá cca 90 km. Súťaž sa koná za bežnej cestnej premávky, preto

je potrebné dodržiavať pravidlá o bezpečnosti cestnej premávky.

 

Motocyklisti musia byť vybavení prilbou, okuliarmi, obuvou nad členky, vhodným oblečením.

Každý účastník sa zúčastňuje na vlastné nebezpečie.

 

ODMENENÍ :

––––––––––––-

-          prví  traja v kategórii automobily

-          prví traja v kategórii motocykle

-          najelegantnejší automobil

-          najelegantnejší motocykel

-          najúspešnejšia žena

Každý účastník obdrží pamätnú fotografiu, účastnícky list

a upomienkový predmet.

 

PRIHLÁŠKY :

––––––––––––

Súťaže sa môžu zúčastniť len vozidlá riadne a včas prihlásené a vozidlá vybrané.

Účastník , ktorý nebude riadne a včas prihlásený, platí prirážku.

Riadne vyplnené prihlášky zasielajte do 25. 5.2011 na adresu:

 

Ján Vépy Schiffelova 54   908 51  HOLÍČ    tel.:  0907687986

alebo

Pavol Flamík Janáčkova 27   695 01 HODONÍN   ČR  tel.: 720 260506

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.   ,   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Prihlášku si môžete stiahnuť  TU

 

ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA:

––––––––––––––––––––––––––––

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v časovom pláne súťaže a v propozíciách. O prípadných zmenách budú  účastníci včas informovaní.

Na Vašu účasť sa tešia usporiadatelia z Klubu historických vozidiel Holíč

a obce Petrova Ves.

 

 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre