Get Adobe Flash player

Rekonštrukcia kostola

Užívateľské hodnotenie: / 1
SlabéDobré 

Len pár slov...

Dovoľte mi napísať len pár slov k rekonštrukčným prácam, ktoré v súčasnej dobe prebiehajú v našom kostole. Počiatočná idea, od ktorej sa všetko naše súčasné úsilie odvíja, bola spojená s kompletnou výmenou elektroinštalácie, ktorá bola vo veľmi nevyhovujúcom, ba kritickom stave. Tento cieľ sa nám podarilo splniť v plnom rozsahu.

Ďalším krokom bola rekonštrukcia vlhkosťou a soľami napadnutej omietky. Stavu a technologickému postupu pri rekonštrukcii omietky bol vypracovaný odborný posudok. Ukázalo sa, že táto úloha nie je jednoduchá. Máme však nádej, že vďaka ochotnej činnosti niektorých veriacich i túto úlohu zvládneme. Materiál na opravu je nakupovaný z milodarov, z financií zo zbierok „na kostol“  organizovaných farskou radou.

P. Martin, O.Praem.

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre