Get Adobe Flash player
Pozrite si záverečný účet obce za rok 2019 v sekcii Obecné informácie. V sekcii Predaj obecného majetku – Predaj pozemkov v lokalite IBV Peklo II je zverejnený zámer predaja pozemkov v lokalite IBV Peklo II, spôsob predkladania žiadosti o kúpu pozemku, formulár žiadosti o kúpu pozemkov a návrh kúpnej zmluvy.

Školstvo v našej obciV našej obci máme dve školy:

materskú školu - navštevujú ju deti vo veku 3 - 6 rokov

1.stupeň základnej školy - navštevujú ju deti vo veku 6 - 10 rokov.

Každá škola má svoju vlastnú budovu, budova základnej školy bola v roku 2009 rekonštruovaná a zmodernizovaná, rekonštrukcia materskej školy je v pláne budúceho roku.

Žiaci obidvoch typov škôl sa stravujú v priestoroch materskej školy.
Vaše komentáre boli presunuté do priestoru fóra .