Get Adobe Flash player
Pozrite si záverečný účet obce za rok 2019 v sekcii Obecné informácie. V sekcii Predaj obecného majetku – Predaj pozemkov v lokalite IBV Peklo II je zverejnený zámer predaja pozemkov v lokalite IBV Peklo II, spôsob predkladania žiadosti o kúpu pozemku, formulár žiadosti o kúpu pozemkov a návrh kúpnej zmluvy.

Novinky

adventn_kon...
gastroprty_...

Poďme na zabíjačku...

zabijacka 2018

 

Ustanovujúca schôdza OZ

 

Starosta   obce P e t r o v a    V e s

z v o l á v a  

 ustanovujúce zasadanie Obecného zastupiteľstva

v Petrovej Vsi na

06.  decembra 2018,   t. j.  štvrtok  o  18.00 h 

v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi.

 

II.ADVENTNÝ KONCERT

Jednota dôchodcov PETROVA VES

pozýva na 

II.ADVENTNÝ  BENEFIČNÝ  KONCERT

pre 

SILVIU CHMELIAROVÚ

mamičku Karolínky Medlenovej, žiačky 4.ročníka Základnej školy v Petrovej Vsi

dňa 2.decembra 2018 o 15.00 hod.

v KD Petrova Ves.

Vystúpi hudobná skupina SYNKOPA.


Všetkých Vás pozývame, príďte prežiť krásny predvianočný čas!

 

Pozvánku si môžete pozrieť TU.

 

Nová autobusová linka Skalica - Kúty

 

Vážení občania,

 

dovoľte nám, aby sme Vám oznámili, že na základe požiadaviek samospráv dotknutých obcí, ako aj ich občanov bolo zo strany VÚC Trnava schválené zavedenie novej linky ako náhradu za zrušenú linku Skalica- Bratislava, nie však do Bratislavy, ako bola požiadavka, ale ako linka s návozom cestujúcich k vlaku do Kútov

(návrh bol do Malaciek, čo bolo zo strany VUC TT SK zamietnuté).

Trasa novej linky č. 206 421: Skalica - Vrádište - Holíč - Radimov - Unín - Petrova Ves - Letničie - Štefanov - Borský Mikuláš - Šaštín-Stráže - Kúty. Preprava cestujúcich na tejto linke začne od termínu platnosti cestovného poriadku, t.j. od 09. 12. 2018.

 

Linka je schválená na skúšobnú dobu troch mesiacov (do 31.3.2019) s tým, že VÚC Trnava bude počas tohto obdobia sledovať frekvencie cestujúcich a podľa obsaditeľnosti ju buď ponechá, alebo zruší. Keďže sa po dlhej dobe podarilo zabezpečiť spojenie dotknutých obcí so železnicou, čo vôbec nebolo jednoduché, pevne veríme, že táto linka bude plne využívaná k Vašej spokojnosti, čo presvedčí i zodpovedné orgány VUC TT SK o jej efektívnosti.

Cestovný poriadok tejto linky je v prílohe.

 

Obec Petrova Ves

                                                                                                                    SKAND Skalica


Cestovný poriadok Skalica - Kúty

 

Výsledky komunálnych volieb 2018

 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 885

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 405

Počet odovzdaných obálok: 404

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 387

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 9


Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1.Miriam Hricová         244

2.Ján Polák                 223

3.Miroslav Pochylý       220

4.Tomáš Schemmer     220

5.Miroslav Jakubáč      217

6.Ľubomír Cvečka       206

7.Peter Chňupka         192

8.Marcel Polesňák       185

9.Blažej Pišoja            177

10.Štefan Beňa           170  

11. Vladimír Ondráš, Mgr.  167

12. Lukáš Hertl, Ing.         166

13. Hana Kumpanová        125

14. Jozef Šiška                   96

15. Pavel Hrubša                89

16. Ľubica Páralová, Bc.      89


Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce:

Štefan Beňa  SMER-SD, SNS, MOST-HÍD   340


 

Pozvánka na valné zhromaždenie Urbariátu

Výbor Urbariátu Petrova Ves, Pozemkové spoločenstvo Petrova Ves 53 pozýva svojich podielnikov na zasadnutie valného zhromaždenia na

                          29. novembra 2018 v budove Kultúrneho domu  v Petrovej Vsi.

 

Prezentácia podielnikov od 18.45 do 19.00 h.

Začiatok rokovania VZ o 19.00 h.

P r o g r a m:

 
loader

logo partnerstvo 


 Predpoveď počasia

Anketa
V našej dedine sa koná v poslednom čase dosť akcií. Chýbajú Vám nejaké?
 
Vývoz popolníc v roku 2020

22.01. 19.02. 18.03.  15.04. 
13.05.  10.06.  08.07.  05.08. 
02.09.  30.09.  28.10. 25.11.
23.12.  
Plasty  a papier
30.01. 20.02. 19.03. 23.04.
21.05. 18.06. 16.07. 13.08.
24.09. 29.10. 26.11. 17.12.

 

Prihlásenie
Kto je online
Máme online 103 hostí 
Štatistiky
Členovia : 99
Článkov : 755
Webové prepojenia : 15
Počet zobrazení obsahu : 1382637