Get Adobe Flash player

Novinky

gastroprty_...
maj_4

Posedenie dôchodcov

Užívateľské hodnotenie: / 2
SlabéDobré 

 Október - Mesiac úcty k starším. Starších ľudí by sme si nemali uctievať len v tento mesiac, úcta k šedinám by mala byť trvalá. I keď taká je, obec si každoročne uctieva svojich starších občanov práve v októbri. 

Posedenie pre dôchodcov sa tento rok konalo 15.10.2017 v kultúrnom dome. Bol pre nich pripravený kultúrny program - vystúpenie speváčok zo Skalice a tiež sa im prihovorili okrem nášho pána starostu aj hostia: PhDr. Zdenko Čambal a p. Peter Pagáč. Pekné nedeľné popoludnie v spoločnosti priateľov a známych iste dobre padlo všetkých zúčastneným. 

pd2_2017#phocagallerypiclens 176-phocagallerypiclenscode-kultura_2017/pd2_2017.jpg
pd2_2017
pd2_2017 pd2_2017
pd3_2017#phocagallerypiclens 176-phocagallerypiclenscode-kultura_2017/pd3_2017.jpg
pd3_2017
pd3_2017 pd3_2017
pd4_2017#phocagallerypiclens 176-phocagallerypiclenscode-kultura_2017/pd4_2017.jpg
pd4_2017
pd4_2017 pd4_2017
pd5_2017#phocagallerypiclens 176-phocagallerypiclenscode-kultura_2017/pd5_2017.jpg
pd5_2017
pd5_2017 pd5_2017

          


 

Tvarohový deň

Tvarohový deň - ďalšia dobrá myšlienka členiek miestnej Únie žien, ktorá bola zrealizovaná. Na nedeľu 8.10.2017 boli všetci pozvaní do miestneho kultúrneho domu na ochutnávku tvarohových zákuskov a koláčov. Stoly sa prehýbali pod ťarchou všelijakých tvarohových dobrôt od výmyslu sveta. Každý, kto prišiel, si mohol vziať z každého kúsok, k tomu si dať šálku voňavej kávy a v spoločnosti priateľov si vychutnať nádherné nedeľňajšie popoludnie. A  komu naozaj "šmakovalo", mohol si kúpiť za symbolickú cenu aj knižôčku receptov ochutnávaných pochúťok. Ďakujeme členkám Únie žien za výborné nápady  a tešíme sa na ďalšie.

tvarohovy_den_1#phocagallerypiclens 172-phocagallerypiclenscode-unia_zien/tvarohovy_den_1.jpg
tvarohovy_den_1
tvarohovy_den_1 tvarohovy_den_1
tvarohovy_den_2#phocagallerypiclens 172-phocagallerypiclenscode-unia_zien/tvarohovy_den_2.jpg
tvarohovy_den_2
tvarohovy_den_2 tvarohovy_den_2
tvarohovy_den_3#phocagallerypiclens 172-phocagallerypiclenscode-unia_zien/tvarohovy_den_3.jpg
tvarohovy_den_3
tvarohovy_den_3 tvarohovy_den_3
tvarohovy_den_4#phocagallerypiclens 172-phocagallerypiclenscode-unia_zien/tvarohovy_den_4.jpg
tvarohovy_den_4
tvarohovy_den_4 tvarohovy_den_4

 

 

 

 

Letné kino

Letné kino prišlo zasa aj do našej dedinky... čo si my, starší, spomíname na kamenné kino v našej dedine, v ktorom sme videli na veľkom plátne všetky známe rozprávky, naše deti takú možnosť nemajú. Preto iste privítali ponuku pozrieť si rozprávku Planéta 51 na školskom dvore pod holým nebom. Ako v správnom súčasnom kine, nechýbalo občerstvenie v podobe kofoly a pukancov. Mladší na dekách, starší na lavičkách, s úsmevom na tvárach a pohodičkou sledovali, čo sa deje na obrazovke...Účasť  takmer 100 divákov iste potešila organizátorky - členky Únie žien...Ďakujemee..

kino_1#phocagallerypiclens 172-phocagallerypiclenscode-unia_zien/kino_1.jpg
kino_1
kino_1 kino_1
kino_2#phocagallerypiclens 172-phocagallerypiclenscode-unia_zien/kino_2.jpg
kino_2
kino_2 kino_2
kino_3#phocagallerypiclens 172-phocagallerypiclenscode-unia_zien/kino_3.jpg
kino_3
kino_3 kino_3
kino_4#phocagallerypiclens 172-phocagallerypiclenscode-unia_zien/kino_4.jpg
kino_4
kino_4 kino_4
 

Oslavy 625.výročia prvej písomnej zmienky

Užívateľské hodnotenie: / 2
SlabéDobré 

 

Oslavy 625. výročia prvej písomnej zmienky o obci... 

...sa napriek nepriazni počasia vydarili a takmer celý naplánovaný program sa uskutočnil.
V piatok 1. septembra sme si pripomenuli životné osudy a literárno-publicistickú činnosť spisovateľky Jozefíny Marečkovej (Puella Classica), ktorá sa narodila v našej obci. Veniec k jej pamätníku položili starosta obce p Štefan Beňa a Mgr. Pavol Mihál, riaditeľ Inštitútu vzdelávania Matice slovenskej. 
Podvečer boli na slávnostnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva Petrova Ves odovzdané verejné ocenenia - čestné občianstvo obce dvom osobnostiam a ceny obce piatim osobnostiam. Obecné zastupiteľstvo ocenilo ich prínos pre spoločnosť a prínos pre rozvoj, budovanie, kultúru a šport v obci, ako aj šírenie jej dobrého mena. Slávnostnú atmosféru navodilo vystúpenie mládežníckeho speváckeho zboru pod vedením p. Pišojovej a pôsobivý prednes p. Krajíčkovej básne o rodnej obci, ktorú napísal p. Júnoš. Našu obec navštívili mnohí vzácni hostia, predstavitelia okolitých miest a obcí. 
Na záver večera všetkým prítomným prinieslo krásny hudobný zážitok vystúpenie DH Záhorienka, na ktorom bola predstavená a pokrstená pieseň o Petrovej Vsi. 
V sobotu 2. septembra bola posvätená zrekonštruovaná Kaplnka sv. Urbana. Jej rekonštrukciu iniciovali a zrealizovali členovia Kultúrneho klubu. Ich úsilie a námahu vyzdvihol aj vdp. Páter Martin na sv. omši i starosta obce pri posviacke kaplnky. Všetkých obdivovateľov tradičných krojov potešilo množstvo krojovaných, ktorí vytvorili slávnostný sprievod po obci smerom ku kaplnke. Nechýbalo ani pohostenie z rúk šikovných gazdiniek z našej obce. 
Veľká vďaka všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému a vydarenému priebehu osláv!

(MH)

oslavy2_2017#phocagallerypiclens 176-phocagallerypiclenscode-kultura_2017/oslavy2_2017.jpg
oslavy2_2017
oslavy2_2017 oslavy2_2017
oslavy3#phocagallerypiclens 176-phocagallerypiclenscode-kultura_2017/oslavy3.jpg
oslavy3
oslavy3 oslavy3
oslavy6#phocagallerypiclens 176-phocagallerypiclenscode-kultura_2017/oslavy6.jpg
oslavy6
oslavy6 oslavy6
oslavy7#phocagallerypiclens 176-phocagallerypiclenscode-kultura_2017/oslavy7.jpg
oslavy7
oslavy7 oslavy7
oslavy8#phocagallerypiclens 176-phocagallerypiclenscode-kultura_2017/oslavy8.jpg
oslavy8
oslavy8 oslavy8
oslavy9#phocagallerypiclens 176-phocagallerypiclenscode-kultura_2017/oslavy9.jpg
oslavy9
oslavy9 oslavy9
oslavy11#phocagallerypiclens 176-phocagallerypiclenscode-kultura_2017/oslavy11.jpg
oslavy11
oslavy11 oslavy11
oslavy10#phocagallerypiclens 176-phocagallerypiclenscode-kultura_2017/oslavy10.jpg
oslavy10
oslavy10 oslavy10
  

Oslavy výročia založenia DHZ

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR PETROVA VES  

POZÝVA

 

na oslavu  90. výročia založenia DHZ v Petrovej Vsi

dňa 20. augusta 2017


Program:

10.30 Slávnostná svätá omša

11.30 Uctenie pamiatky zosnulých členov DHZ

12.00  slávnostné zasadanie DHZ s odovzdaním ďakovných listov

14.00 Ukážky hasenia najmodernejšou technikou profesionálnymi hasičmi OR HaZZ Senica a Skalica

 

Tešíme sa na Vašu účasť!


 

O pohár starostu obce

V sobotu 12.8.2017 sa v našej obci uskutočnil ďalší ročník hasičskej súťaže O pohár starostu obce. Pod záštitou starostu obce sa súťaže zúčastnilo celkovo 17 hasičských družstiev, z toho 6 ženských a 11 mužkých. Prišli dobrovoľní hasiči z Letničia, Gbiel, Skalice, Plaveckého Štvrtka, Radimova, Brodského, Chropova, Prieval, Kopčian a Dojča. Domáca Petrova Ves mala zastúpenie len v mužskej kategórii a v závere súťaže sa predstavilo mimo súťaž aj družstvo pod názvom "Petrovoveská hasičská elita", čo bolo troška recesia, ale i spomienka, či ešte nezabudli...

Súťažilo sa na dva útoky a najlepší čas rozhodol. V kategórii mužov stačilo družstvu z Brodského dokončiť jeden útok, ktorý zabehli v krásnom čase 18,88 s. a ten rozhodol o ich víťazstve. V kategórii žien sa darilo najviac družstvu z Chropova, ktoré zvíťazili pred družstvom z Kopčian len o stotiny sekundy. 

Petrovoveskí muži získali v konečnom poradí 7. miesto časom 23,85 s.

img_20170812_141025_1#phocagallerypiclens 175-phocagallerypiclenscode-DHZ_2017/O_pohar_starostu/img_20170812_141025_1.jpg
img_20170812_14...
img_20170812_141025_1 img_20170812_141025_1
img_20170812_141129#phocagallerypiclens 175-phocagallerypiclenscode-DHZ_2017/O_pohar_starostu/img_20170812_141129.jpg
img_20170812_14...
img_20170812_141129 img_20170812_141129
img_20170812_183126#phocagallerypiclens 175-phocagallerypiclenscode-DHZ_2017/O_pohar_starostu/img_20170812_183126.jpg
img_20170812_18...
img_20170812_183126 img_20170812_183126
img_20170812_183228#phocagallerypiclens 175-phocagallerypiclenscode-DHZ_2017/O_pohar_starostu/img_20170812_183228.jpg
img_20170812_18...
img_20170812_183228 img_20170812_183228
img_20170812_183258#phocagallerypiclens 175-phocagallerypiclenscode-DHZ_2017/O_pohar_starostu/img_20170812_183258.jpg
img_20170812_18...
img_20170812_183258 img_20170812_183258
img_20170812_183306#phocagallerypiclens 175-phocagallerypiclenscode-DHZ_2017/O_pohar_starostu/img_20170812_183306.jpg
img_20170812_18...
img_20170812_183306 img_20170812_183306
vitazi_brodske#phocagallerypiclens 175-phocagallerypiclenscode-DHZ_2017/O_pohar_starostu/vitazi_brodske.jpg
vitazi_brodske
vitazi_brodske vitazi_brodske
muzi_plavecky_stvrtok#phocagallerypiclens 175-phocagallerypiclenscode-DHZ_2017/O_pohar_starostu/muzi_plavecky_stvrtok.jpg
muzi_plavecky_s...
muzi_plavecky_stvrtok muzi_plavecky_stvrtok
muzi_radimov#phocagallerypiclens 175-phocagallerypiclenscode-DHZ_2017/O_pohar_starostu/muzi_radimov.jpg
muzi_radimov
muzi_radimov muzi_radimov
zeny_dojc#phocagallerypiclens 175-phocagallerypiclenscode-DHZ_2017/O_pohar_starostu/zeny_dojc.jpg
zeny_dojc
zeny_dojc zeny_dojc


 

 

 O pohár starostu obce

Dobrovoľný hasičský zbor Petrova Ves

Vás pozýva na

 

,,Hasičskú súťaž o pohár starostu obce“

 

dňa 12. augusta 2017 o 14.00 hod, t. j. v sobotu

na štadióne ŠK Petrova Ves.

 

Občerstvenie pripravené.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!O pohár starostu obce

 
loader

logo partnerstvo 


 Predpoveď počasia

Anketa
V našej dedine sa koná v poslednom čase dosť akcií. Chýbajú Vám nejaké?
 
Vývoz popolníc v roku 2020

22.01. 19.02. 18.03.  15.04. 
13.05.  10.06.  08.07.  05.08. 
02.09.  30.09.  28.10. 25.11.
23.12.  
Plasty  a papier
30.01. 20.02. 19.03. 23.04.
21.05. 18.06. 16.07. 13.08.
24.09. 29.10. 26.11. 17.12.

 

Prihlásenie
Kto je online
Máme online 96 hostí 
Štatistiky
Členovia : 99
Článkov : 728
Webové prepojenia : 15
Počet zobrazení obsahu : 1347288