Get Adobe Flash player
V sekcii Predaj obecného majetku je zverejnený zámer predaja majetku obce v lokalite IBV Peklo II. V sekcii Predaj obecného majetku je zverejnená Obchodná verejná súťaž č. 1/2021 na predaj pozemku v lokalite IBV Peklo. Aktualizované otváracie hodiny na Pošte Petrova Ves.

Novinky

fasiangovy ...
popoludnie_...

Oznámenie Okresného úradu v Skalici

Okresný úrad Skalica oznamuje, že dňom 6.5.2020 bude realizovať osobné podania v podateľni Klientskeho centra a na všetkých pracoviskách odboru katastra. Ich úradné hodiny sa stanovujú jednotne:

pondelok - piatok     8.00 - 14.00

streda                      10. 00 - 16.00

Tieto stránkové hodiny zostávajú zachované pre živnostenské podnikanie a oddelenie dokladov Klientskeho centra. Vstup do iných priestorov Okresného úradu Skalica sa zakazuje.

Naďalej platí pre vstup do Klientskeho centra a Okresného úradu Skalica v rúškach a pri vstupe do KC dezinfekcia rúk. 

Opatrenie MV SR

 

 

Opatrenia MV SR pri poskytovaní služieb OÚ Skalica 

Mimoriadne zasadnutie OZ

 

Starosta obce Petrova Ves

zvoláva

mimoriadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na 

28. apríla 2020, t. j. utorok o 18.00 h 

v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi.

 

Upozornenie: 

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, č. OLP/3354/2020, zo dňa 20. 04. 2020  sa štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy ukladá podľa § 48 ods.4 písm. e) zákona č. 355/2007 povinnosť pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov.

Občania budú informovaní prostredníctvom zverejnenej zápisnice zo zasadnutia OZ na web stránke obce.

P R O G R A M :

 

POZOR! NEBEZPEČENSTVO POŽIAROV!

 

     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici so sídlom na Štúrovej ul. č.1 v Holíči

 

V Y H l a s u j e

 

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 


na lesných pozemkoch 

v územnom obvode okresu Skalica

 

od 21.04.2020, 09:00 hod. – až do odvolania.

 

   Fyzická osoba (občan) na lesných pozemkoch nesmie najmä:

  • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
 

OZNAM vedenia MŠ

 

Riaditeľka Materskej školy v Petrovej Vsi oznamuje

zákonným zástupcom detí navštevujúcich MŠ, že vzhľadom k rozhodnutiu Ústredného krízového štábu vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR o uzavretí škôl do odvolania,

aby si dňa 16.04.2020 (t.j. vo štvrtok )

v čase od 14.00 hod. do 16.30 hod. prišli vyzdvihnúť do materskej školy

zo šatňovej skrinky osobné veci dieťaťa.

Zároveň Vám budú vydané výkresy, pracovné zošity a edukačné materiály využiteľné na vzdelávanie detí v domácom prostredí.

Prosím o dodržiavanie hygienicko-epidemiologických nariadení

(rúška, rukavice, odstup osôb).


Materská škola ponúka linky na aktivity smerujúce k osobnostnému rozvoju detí v domácom prostredí: 

 

Pripomíname si...

                                                                                         pomnik 

   Pripomíname si 75. výročie oslobodenia obce - 7. apríl 2020

V pamäti ľudstva sú ukryté mnohé smutné spomienky. Spomíname na rôzne pohromy, tragédie a najčastejšie vojny. Pred sedemdesiatimi piatimi rokmi sa pre našich občanov skončila druhá svetová vojna, jedna z najstrašnejších kapitol dejín sveta. Mnohým sa ponúka paralela s dnešným núdzovým stavom v krajine. Možno práve táto kríza nám pomôže aspoň čiastočne pochopiť, akú neistotu a obavy vtedy prežívali naši predkovia. No kým v súčasnosti môže väčšina z nás bojovať víťazný boj s nákazou z bezpečia svojho domova, vo vojne bolo nebezpečenstvo oveľa závažnejšie.

Nie, to čo prežívame teraz, nie je vojna, aj keď politici a médiá to tak občas prezentujú. Za náš súčasný život, aj keď s nepríjemnými obmedzeniami, by tú skutočnú vojnu boli radi vymenili všetci vojaci, vojnové vdovy a siroty, nehovoriac o väzňoch v koncentračných táboroch. Tí všetci si zaslúžia, aby sme si aspoň vo výročnom období na ich utrpenie spomenuli a aspoň symbolicky za nich zapálili sviečku spomienky a modlitby.

Nech odpočívajú v pokoji a nech naši potomkovia už nikdy také časy nezažijú!  

 

 
loader

logo partnerstvo 


 Predpoveď počasia

Anketa
V našej dedine sa koná v poslednom čase dosť akcií. Chýbajú Vám nejaké?
 
Vývoz popolníc v roku 2021

15.01. 12.02. 12.03.  09.04. 
07.05.  04.06.  02.07.  30.07. 
27.08.  24.09.  22.10. 19.11.
17.12.  
Plasty  a papier
26.01. 23.02. 23.03. 20.04.
18.05. 29.06. 27.07. 24.08.
21.09. 19.10. 16.11. 21.12.

 

Prihlásenie
Kto je online
Máme online 8 hostí 
Štatistiky
Členovia : 295
Článkov : 786
Webové prepojenia : 15
Počet zobrazení obsahu : 1427918