Get Adobe Flash player

Novinky

faiang2015b...
mikul_2014_...

Oznam k prerušeniu prevádzky v MŠ

Riaditeľstvo MŠ v Petrovej Vsi oznamuje zákonným zástupcom detí, že z dôvodu neočakávaných technických problémov počas rekonštrukcie školy sa prerušenie prevádzky v MŠ predlžuje do 15.11.2019 vrátane,t.j.celý budúci týždeň. Prosíme, aby ste si v danom termíne zabezpečili starostlivosť o deti.

Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie MŠ

 

Oznam

 

Obec Petrova Ves ako obstarávateľ Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce

Petrova Ves podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade

s ustanovením §§ 22 a 31 stavebného zákona

 

oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám

začatie prerokovávania návrhu riešenia

„Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Petrova Ves“

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Petrova Ves sú počas 30 dní vystavené na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Petrovej Vsi a taktiež na internetovej stránke

www.cityplan.eu/pves

Verejnosť je oprávnená podať k návrhu riešenia Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Petrova Ves pripomienky do 30 dní odo dňa oznámenia na Obecný úrad Petrova Ves.

 

Vyvesené dňa 01. 10. 2019

       Zvesené dňa ..............................

 

 

 

Štefan Beňa starosta obce

 

Pozvánka na OZ

 

Starosta obce P e t r o v a V e s

z v o l á v a 

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na

23. septembra 2019, t. j. pondelok o 18.30 h

v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi.

 

Rodičovské združenie v MŠ

 

Riaditeľstvo Materskej školy v Petrovej Vsi

pozýva zákonných zástupcov detí, ktoré budú v školskom roku 2019/2020 navštevovať MŠ,

na rodičovské združenie dňa 28. 8. 2019 (t. j. v stredu) o 15:30 hod.

v budove MŠ, v triede na prízemí.

Účasť rodičov je potrebná.

Prevádzka v MŠ v novom školskom roku začína dňa 2. 9. 2019 (t. j. v pondelok) o 6.30 hod.

Slávnostná uvítacia choreografia pod názvom „Poď sa s nami na Smajlíka hrať“ bude zrealizovaná o 9. 00 hod., pozývame na ňu aj rodičov detí. 

VÝZVA č. 1/2019 NA ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽoNFP z PRV 2014-2020

Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. predkladá výzvu na odborných hodnotiteľov 

ŽoNFP z PRV 2014-2020

Podrobnejšie informácie nájdete TU.

 

 

Upozornenie od OR hasičského a záchranárskeho zboru

 

Vážení občania !

     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici Vás prostredníctvom tejto relácie chce upozorniť na začínajúce sa jarné obdobie, čo predstavuje zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov a to hlavne v lesných porastoch, kde sa začína rozvíjať nová vegetácia. Na zníženie tohto nebezpečenstva vzniku požiarov v lesoch je potrebné dodržiavať určité zásady, ktoré Vám chceme teraz pripomenúť.

Každá fyzická osoba je povinná:

 
loader

logo partnerstvo 


 Predpoveď počasia

Anketa
V našej dedine sa koná v poslednom čase dosť akcií. Chýbajú Vám nejaké?
 
Vývoz popolníc v roku 2020

22.01. 19.02. 18.03.  15.04. 
13.05.  10.06.  08.07.  05.08. 
02.09.  30.09.  28.10. 25.11.
23.12.  
Plasty  a papier
30.01. 20.02. 19.03. 23.04.
21.05. 18.06. 16.07. 13.08.
24.09. 29.10. 26.11. 17.12.

 

Prihlásenie
Kto je online
Máme online 88 hostí 
Štatistiky
Členovia : 99
Článkov : 746
Webové prepojenia : 15
Počet zobrazení obsahu : 1361028