Get Adobe Flash player

Novinky

faiang2015b...
hody_2015_5...

Správa z verejného zhromaždenia

Užívateľské hodnotenie: / 8
SlabéDobré 

Verejné zhromaždenie sa konalo 16.11.2010 o 18.00 v priestoroch kultúrneho domu. Na tomto zhromaždení mali byť predstavení kandidáti pre voľby do orgánov samosprávy. Úvodného slova sa ujal starosta obce Miroslav Pochylý, ktorý privítal všetkých prítomných. Predseda volebnej komisie Jozef Janík prečítal kandidátov na starostu i poslancov. Zo 16 kandidátov na poslancov bolo prítomných 12 – M. Kotvanová, Mgr. M. Hricová, M. Vrbová, L. Čechová, Ing. M. Polesňák, J. Polák, R. Guček, A. Cvečka, Š. Matula, Ing. S. Lasica, V. Vépy, J. Straka. Ospravedlnili sa dvaja kandidáti – I. Kubina (rodinné dôvody) a Š. Beňa (pracovné dôvody), neprišli A. Pochylá a V. Kumpan. Z prítomných nových kandidátov sa predstavili voličom len dvaja: Ing. Marcel Polesňák, ktorý porozprával o svojej vízii ďalšieho  rozvoja našej obce, a I. Kubina, ktorý, keďže nemohol prísť, sa voličom predstavil prostredníctvom listu (podrobnejšie nižšie).

Starosta obce oboznámil prítomných o výsledkoch práce obecného zastupiteľstva za uplynulé štyri roky. V hodnotiacej správe spomenul ukončené alebo ešte prebiehajúce úlohy:

-          dokončená výstavba kanalizácie v obci, ktorá je až na časť obce (ZŠ, Juriga J,. Schemmer ) ukončená

-          dokončená výstavba celej infraštruktúry v časti IBV

-          vybudované viacúčelové ihrisko

-          vybudované detské ihrisko

-          vybudované: chodníky na cintoríne, rekonštrukcia verejného osvetlenia, chodníky od KD po č.32 (Olejník, Lábsky),

vyasfaltovanie cesty - „k Juračkom“, ulička do „Grintle“, „Tmavá ulička“, cesta k IBV, parkovisko pri bytovom dome 351

-          práce v oblasti školstva: MŠ - výmena okien, rekonštrukcia sociálnych zariadení, ZŠ – celková rekonštrukcia

-          oblasť športu: kanalizácia na miestnom ihrisku TJ, sú rozpracované projekty na rekonštrukciu sociálnych zariadení

-          bol schválený nový územný plán pre ďalší rozvoj našej obce v oblasti výstavby

-          plánovaná rekonštrukcia kultúrneho domu zatiaľ neprebehla, pretože určené finančné prostriedky išli na IBV,

-          bol kúpený nový traktor

-          zorganizovali sa rôzne kultúrne a športové akcie pod záštitou OcÚ

 

V ďalšom bode predstavil volebný program nasledujúceho obdobia:

-          rekonštrukcia kultúrneho domu a okolia

-          výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci

-          vybudovanie zberného dvora v areáli RD

-          rekonštrukcia vykurovania MŠ

-          výmena okien na OcÚ

-          revitalizácia verejnej zelene, vybudovanie verejných zelených priestranstiev od farskej záhrady cez faru, školu až

po bývalé kino

Predpokladom úspešného zrealizovania je získanie potrebných finančných prostriedkov.

V diskusii vystúpil Ing. Lasica, ktorý zvýraznil potrebu rozvoja obce, od ktorej sa rozvíjajú všetky činnosti, či už zrealizované alebo plánované. Spomenul celkové dokončenie jednej IBV a možné zviditeľnenie našej obce v modernom trende – sú tu možnosti pomenovania ulíc ako pomoc pre cudzích ľudí, smerové tabule pre lepšiu orientáciu a pod.

Pán Milan Kumpan sa pýtal, ako prebiehajú výberové konania – cíti nedostatky v informovaní občanov či už prostredníctvom Petrovoveského spravodaja, alebo internetových stránok, občania by chceli vedieť, čo sa bude diať, kto bol vybraný na daný úkon a pod., aby sa informácie o tom, že sa niečo deje na druhom konci obce, nedozvedali až keď je po tom. Ďalšie otázky sa týkali zvýšeného, a často obťažujúceho, prejazdu nákladných áut cez obec, ktoré narušujú miestne komunikácie najmä v miestach po plynofikácii.  V tomto smere nie je možné nič urobiť, všetko je podľa zákona.

Diskusiu a celé zhromaždenie ukončil pán starosta poďakovaním a pozvaním k volebným urnám 27.11.2010.

 

Predstavenie kandidátov na poslanca OZ:

Ing. Marcel Polesňák:

35 r., technológ, Petrova Ves 36, Slovenská demokratická a kresťanská únia- demokratická strana

Zaoberá sa čistením odpadových vôd rôzneho charakteru, spolupracuje s dvomi vysokými školami na výrobe nových technológií, zúčastňuje sa akcií v zahraničí, kde pracuje na rôznych projektoch a návrhoch čistiarní vôd, získava financie pre rôzne projekty. Rád by svoje znalosti a skúsenosti využil pri zveľaďovaní a rozvoji našej obce.

Igor Kubina:

41 r., učiteľ ZUŠ, Petrova Ves 270, NOVÁ DEMOKRACIA, SMER–sociálna demokracia

Preferuje osobné stretnutia ľudí, chce vytvoriť podmienky pre stretnutia mladých – kluby, zlepšiť sociálne podmienky pre starších ľudí – Dom pokojnej staroby,pracovať na  vizualizácii celej obce, riešiť dopravnú situáciu v obci – obmedzenie rýchlosti, prejazdu kamiónov, zvýraznenie prechodov.

 

Kandidáti komunálnych volieb

Užívateľské hodnotenie: / 10
SlabéDobré 

 

Miestna volebná komisia v Petrovej Vsi pre komunálne voľby, ktoré sa budú konať 27.11.2010, zaregistrovala  kandidátov na starostu obce a poslancov.

 

Komunálne voľby 2010

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010.

 Obec Petrova Ves v súlade s § 16 ods. 9 zákona č.346/1990 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 3.9. 2010 eviduje 1077 obyvateľov.

 

 

                            OZNÁMENIE  

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 27. novembra 2010:

 Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 24. augusta 2010  číslo  34/2010 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. 

 

 

Sladké potešenie

Užívateľské hodnotenie: / 1
SlabéDobré 

Únia žien a Jednota dôchodcov v spolupráci s kultúrno -  sociálnou komisiou pri OZ v Petrovej Vsi pripravili  16. mája 2010 ochutnávku zákuskov pod názvom Sladké potešenie v Petrovej Vsi.

 

Záhorácka amatérska mariášová liga

Dňa 20.2.2010 sa v priestoroch Družstevnej reštaurácie v Petrovej Vsi uskutočnilo 8.kolo Záhoráckej amatérskej mariášovej ligy.
 

MAŠKARNÝ PLES

Únia žien v Petrovej Vsi Vás pozýva na tradičný MAŠKARNÝ PLES, ktorý sa uskutoční dňa 6. 2. 2010 v KD Petrova Ves. Zraz masiek je o 20.00 hod.

Hudba: TIP pod vedením p. Šeniglu, bohatá tombola, vystúpenie orientálnych tanečníc TARANA. Vstupné: 2,50 €.

 
loader

logo partnerstvo 


 Predpoveď počasia

Anketa
V našej dedine sa koná v poslednom čase dosť akcií. Chýbajú Vám nejaké?
 
Vývoz popolníc v roku 2020

22.01. 19.02. 18.03.  15.04. 
13.05.  10.06.  08.07.  05.08. 
02.09.  30.09.  28.10. 25.11.
23.12.  
Plasty  a papier
30.01. 20.02. 19.03. 23.04.
21.05. 18.06. 16.07. 13.08.
24.09. 29.10. 26.11. 17.12.

 

Prihlásenie
Kto je online
Máme online 7 hostí 
Štatistiky
Členovia : 100
Článkov : 767
Webové prepojenia : 15
Počet zobrazení obsahu : 1404196