Get Adobe Flash player
Pozrite si záverečný účet obce za rok 2019 v sekcii Obecné informácie. V sekcii Predaj obecného majetku – Predaj pozemkov v lokalite IBV Peklo II je zverejnený zámer predaja pozemkov v lokalite IBV Peklo II, spôsob predkladania žiadosti o kúpu pozemku, formulár žiadosti o kúpu pozemkov a návrh kúpnej zmluvy.

Novinky

marias_2
spomienkovy...

Oznámenie OÚ

 

Oznamujeme Vám, že od stredy 20. mája 2020 sa na Klientskom centre a Okresnom úrade Skalica obnovujú pôvodné stránkové hodiny pre verejnosť:

Pondelok                    08.00 – 15.00 hod.

Utorok                        08.00 – 15.00 hod.

Streda                         08.00 – 17.00 hod.

Štvrtok                       08.00 – 15.00 hod.

Piatok                         08.00 – 14.00 hod.  

Samozrejme naďalej platí dodržiavať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ( prekrytie dýchacích ciest – rúška, šál, dezinfekcia pri vstupe do budovy).

                                                                                            

                                                                                      JUDr. Viera Kučerová v.r.

                                                                                                               prednosta Okresného úradu Skalica 

Triedenie a spracovanie plastov

Ako správne triediť plasty, čo všetko medzi ne patrí a čo nepatrí, ako neznečisťovať, ale chrániť životné prostredie, si prečítajte TU 

Oznámenie Okresného úradu v Skalici

Okresný úrad Skalica oznamuje, že dňom 6.5.2020 bude realizovať osobné podania v podateľni Klientskeho centra a na všetkých pracoviskách odboru katastra. Ich úradné hodiny sa stanovujú jednotne:

pondelok - piatok     8.00 - 14.00

streda                      10. 00 - 16.00

Tieto stránkové hodiny zostávajú zachované pre živnostenské podnikanie a oddelenie dokladov Klientskeho centra. Vstup do iných priestorov Okresného úradu Skalica sa zakazuje.

Naďalej platí pre vstup do Klientskeho centra a Okresného úradu Skalica v rúškach a pri vstupe do KC dezinfekcia rúk. 

Opatrenie MV SR

 

 

Opatrenia MV SR pri poskytovaní služieb OÚ Skalica 

Mimoriadne zasadnutie OZ

 

Starosta obce Petrova Ves

zvoláva

mimoriadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na 

28. apríla 2020, t. j. utorok o 18.00 h 

v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi.

 

Upozornenie: 

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, č. OLP/3354/2020, zo dňa 20. 04. 2020  sa štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy ukladá podľa § 48 ods.4 písm. e) zákona č. 355/2007 povinnosť pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov.

Občania budú informovaní prostredníctvom zverejnenej zápisnice zo zasadnutia OZ na web stránke obce.

P R O G R A M :

 

POZOR! NEBEZPEČENSTVO POŽIAROV!

 

     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici so sídlom na Štúrovej ul. č.1 v Holíči

 

V Y H l a s u j e

 

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 


na lesných pozemkoch 

v územnom obvode okresu Skalica

 

od 21.04.2020, 09:00 hod. – až do odvolania.

 

   Fyzická osoba (občan) na lesných pozemkoch nesmie najmä:

  • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
 
loader

logo partnerstvo 


 Predpoveď počasia

Anketa
V našej dedine sa koná v poslednom čase dosť akcií. Chýbajú Vám nejaké?
 
Vývoz popolníc v roku 2020

22.01. 19.02. 18.03.  15.04. 
13.05.  10.06.  08.07.  05.08. 
02.09.  30.09.  28.10. 25.11.
23.12.  
Plasty  a papier
30.01. 20.02. 19.03. 23.04.
21.05. 18.06. 16.07. 13.08.
24.09. 29.10. 26.11. 17.12.

 

Prihlásenie
Kto je online
Máme online 68 hostí 
Štatistiky
Členovia : 99
Článkov : 753
Webové prepojenia : 15
Počet zobrazení obsahu : 1372847