Get Adobe Flash player
POZRITE SI v sekcii šport-muži aktualizovanú súpisku hráčov "A" mužstva. Prvý zápas jarnej časti futbalovej súťaže "A" mužstva: 25.3.2018 o 15.00 hod. Petrova Ves - Štefanov.

Novinky

mikul_2014_...
popoludnie_...

Spomienka

mareckova pozvanka2

 

Zápis do MŠ

 

Riaditeľka Materskej školy v Petrovej Vsi oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis do materskej školy na školský rok 2018/2019 sa bude konať

 dňa 18.04.2018 (t.j. v stredu) v čase od 12.15 hod. - 16.45 hod. v budove MŠ.

Rodičia si prinesú so sebou občiansky preukaz.

Podmienky prijímania:

prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

V prípade vyššieho záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti, ktorých zákonní zástupcovia v stanovenom termíne podajú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ. 

Zákonní zástupcovia detí si podajú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ do 30.04.2018. 

Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce Petrova Ves

zvoláva

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na

  01. marca 2018,  t. j.  štvrtok  o  18.00 h

 

v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi.

P R O G R A M :

 

Publicita

 

„Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole Petrova Ves"

Obec Petrova Ves

realizuje dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program: Ľudské zdroje

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Kód projektu: 312011J231

 

RETROPARTY 2018

Užívateľské hodnotenie: / 3
SlabéDobré 

retroparty 2018

 

Pozvánka na zasadnutie urbariátu

Výbor Urbariátu Petrova Ves, Pozemkové spoločenstvo Petrova Ves 53

pozýva svojich podielnikov na zasadnutie valného zhromaždenia na deň

17. januára 2018

v budove KD Petrova Ves

Prezentácia podielnikov je od 17.45 - 18.00 hod.

Začiatok rokovania VZ je o 18.00 hod.

Program:

 
loader

logo partnerstvo 


 Predpoveď počasia

Anketa
V našej dedine sa koná v poslednom čase dosť akcií. Chýbajú Vám nejaké?
 
Vývoz popolníc v roku 2018

24.01. 21.02. 21.03.  18.04. 
16.05.  13.06.  11.07.  08.08. 
05.09.  03.10.  31.10. 28.11.
26.12.  
Plasty  a papier
25.01. 22.02. 15.03. 19.04.
17.05. 21.06. 19.07. 16.08.
13.09. 11.10. 15.11. 13.12.
Prihlásenie
Kto je online
Máme online 22 hostí 
Štatistiky
Členovia : 91
Článkov : 660
Webové prepojenia : 15
Počet zobrazení obsahu : 1076067